Panel používateľa

Vyhlášky

611/2006 Z.z. O hasičských jednotkách

121/2002 Z.z. O požiarnej prevencií

162/2006 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej    techniky a vechných prostriedkov na ochranu pred požiarmi

401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info